Marshmello X Fortnite – Virtuelle konserters potensial

Kilde: http://egamersnews.com/fortnite-marshmello-event-2000-wins-fortnite-gameplay-ps4-pro/ Nylig ble verdens største konsert arrangert inne på Fortnite. I løpet av 10 minutter, hadde 10 millioner spillere verden rundt deltatt på konserten. Med dagens teknologi, kan dette gjennomføres på en mer simpel måte enn en tradisjonell konsert. Hos tradisjonelle konserter er det mye mer arbeid knyttet til plass, rigging, ansatte og sikkerhet.…
Read more