Design Sprint – et verktøy for systematisk forretningsutvikling

Design Sprint – et verktøy for systematisk forretningsutvikling

The Design Sprint | Fra idé til prototype

Design Sprint er noe Hanne Arntsen definerer som en metodikk som gjør det lettere for bedrifter å jobbe systematisk med forretningsutvikling. Design Sprint er en fem-dagers prosess som kan anses som en innovasjonsprosess eller en prosjektprosess, hvor en idé utvikles om til en prototyp. Den tar for seg mellomrommet mellom idé og læring. I figuren kan vi nærmere se på dette:

«The sprint gives teams a shortcut to learning without building and launching.”

Designsprint tar for seg designthinking, som vil si å utvikle kreative strategier under en prosess som i hovedsak brukes av designere, men også praktiserende innen business og sosiale kontekster. Hensikten med denne Design Spring er også at man skal utvikle en idé om til en realistisk prototype i løpet av fem dager. Denne prototypen skal brukes i for eksempel en markedsundersøkelse eller visning av produktet for å innhente data. Denne prototypen skal være så realistisk som mulig og kundene skal ikke kunne se at det er en prototype. På bakgrunn av dette skal dataene som samles inn, være så riktige som mulig. Fem-stegsprosessen kan vi se i figuren under:

Før prosessen starter, er det viktig å velge det riktige teamet. I et team er det viktig at menneskene som vurderes er dyktige, nysgjerrige og folk som tar ansvar. Det er viktig at medlemmene vurderes i forhold til den oppgaven som skal løses. At de som er med i teamet har riktig kompetanse i forhold til ideen, og at de tåler å jobbe under press vil være viktig i en slik prosess. Kombinering av ulike ferdigheter, kompetanse og kreativitet er viktig når du velger et team. Når teamet er satt sammen, kan selve sprinten starte.

1. Mandag: Kundereisen 

Den første dagen/steget i prosessen handler om å strukturere og planlegge hvordan sprinten skal se ut i løpet av uken. Som både Karl Philip og Arntsen viste oss under forelesningen, skal man i starten med slutten og være enige om hvilke hovedmål som skal settes. Dette målet kan for eksempel være å lansere en nettbutikk, som får suksess i Norge. Deretter skal utfordringer og risikoer vurderes, noe som skal bli satt i et eget tankekart. Dette kan være alt fra å bli saksøkt og ikke få kunder, til at mange kunder returnerer varene sine. For å få et bedre innblikk i dette er det lurt å høre med andre eksperter internt i bedriften, slik at du får bedre innsikt og andres perspektiver knyttet til dette. På bakgrunn av dette, skal teamet velge et mål som er en del av et problem som du ønsker å løse i løpet av prosessen, dette skal være ambisiøst og samtidig overkommelig.

1. Tirsdag: Skissere ideer 

Det neste steget/dagen i fem-stegsprosessen skal det være fokus på løsninger. Her skal hver enkelt medlem i teamet visualisere gjennom en tegning eller et tankekart, de løsningene han/hun mener er aktuelle og relevante.

1. Onsdag: Beslutningstaking 

I dette steget av prosessen skal alle henge opp skissene sine, dette skal være anonymt for å unngå gruppetenkning og at personlige tanker skal påvirke utfallet av valget. Basert på det langsiktige målet som dere har satt dere, skal du kritisk tenke hvilken sketch som er den beste løsningen til å oppnå dette målet. Den sketchen med flest stemmer skal videre brukes i et storyboard, som er en stegvis plan som skal brukes for å utvikle en prototype. Dette kan være simple bilder om hvordan produktet eller tjenesten skal se ut, hvor dette videre kan sendes til en applikasjonsutvikler som kan utvikle den ønskede prototypen. Et eksempel på et slikt storyboard ser vi i bildet under som viser en Design Sprint utviklet av INEVO som jobbet med en løsning for EVO Fitness.

1. Torsdag: Prototyping 

Basert på storyboardet som ble utviklet fasen før, skal det utvikles en prototype. Hensikten med en prototype, er som tidligere nevnt at den skal se ekte og fullfunksjonell ut, slik at brukere som tester og ser denne, ikke skal klare å se at det er en prototype.

1. Fredag: Brukertesting 

Den siste dagen skal prototypen ut i verden, og gjennom å intervjue kunder, så lærer du og ditt team av å se deres reaksjoner på prototypen. Ved å se på hva kundene synes om produktet, vet du hvilke endringer som må gjøres og hva det neste som må gjøres.

Gjennom en slik Design Sprint får man sett hvordan en idé virkeliggjøres om til en prototype i løpet av kort tid. I en slik prosess får personene i teamet sett hvordan samarbeidet har gått, og forhåpentligvis har teamet hatt en god kjemi gjennom den korte perioden. Om teamet samarbeider godt, er det lettere for alle å være fullt tilstedeværende hele uken, noe som påvirker resultatet i stor grad. I løpet av disse dagene, skal mye bli gjort, noe som både er slitsomt men også lærerikt for de teammedlemmene. Det er utrolig viktig at tanker og ideer visualiseres, og at medlemmer stiller kritiske spørsmål og holder tiden. Når disse stegene er gjort, sitter teamet igjen med mye nyttig kunnskap og erfaring rundt en slik prosess. Det neste som skal bli gjennomført, avhenger av hvordan prototypen er, og hvordan den er utviklet i forhold til deres hovedmål.

Litteraturliste 

• Hanne Arntsen – nettsted: www.hannebirgitte.com

www.gv.com/sprint/

designsprintkit.withgoogle.com

One Response

  1. […] Jonathan Adland February 3, 2019 Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *