Samfunnsproblemer og implementering av kunstig intelligens

Samfunnsproblemer og implementering av kunstig intelligens

I dette blogginnlegget ønsker jeg å gå mer inn på hva kunstig intelligens er, hvordan Tesla har implementert dette i sine produkter og kort om hvordan dette gjennom endringer påvirker enkelte arbeidsplasser. I tillegg vil jeg kort gå inn på hvordan kunstig intelligens brukes i en del av markedsføring, og hvordan maskinen videre kan lære.

Artificial intelligence er på norsk kjent som kunstig intelligens, dette kan kort beskrives som maskinlæring. Disse maskinene har mulighet til å kunne løse problemer og lære av erfaring, med andre ord så lærer maskinen slik som vår hjernen gjør. Dette skjer gjennom at nye algoritmer i en software gjør maskinen smartere, og lærer av sine tidligere data og predikerer dette i fremtiden, eller tar kalkulerte valg basert på intelligens. At maskinen lærer, kan tenke selv og kan ta egne valg, har gjort mange skeptiske. I science fiction filmer ser vi roboter med kunstig intelligens blir smartere enn mennesker og vil fjerne de med ‘’naturlig intelligens’’, eller maskiner som utvikler følelser. Mange referer til slike filmer for å visualisere hvilke trussel intelligente maskiner kan gjøre og utrette. Det er derfor mange etiske spørsmål knyttet til kunstig intelligens. Likevel kan teknologien hjelpe oss og gi samfunnet nye muligheter.

Hvordan denne teknologien kan implementeres, ser vi hos eksempel selskapet Tesla. Selskapet har i mange år drevet med utvikling av førerløse biler, og har nå implementert kunstig intelligens i sine elektriske biler. Implementeringen av dette har ført til at bilene i tillegg til å kunne kjøre selv, kan lære seg omgivelsene. De skaffer seg erfaringer fra kjøreruter og tilpasser seg situasjonen på en best mulig måte. At maskin kan innhente ny kunnskap og tilpasse seg omgivelsene, har gjort at den gjenkjenner mennesker, biler, skilt osv. som gjør at den stopper for andre trafikanter på veien for å unngå å krasje. Bilen kan også gjenkjenne fotgjengere eller syklister, noe som gjør at bilen vil opptre mer varsomt om det er mennesker i omgivelsene. Bildet under er et utsnitt av en video fra Teslas hjemmeside, hvor bilderekken på høyre side viser hvordan den kunstige intelligensen gjenkjenner andre biler.

Kilde: www.tesla.com/no_NO/autopilot?redirect=no

Det er mange problemstillinger knyttet til Teslas autopilot og kunstig intelligens. Hvor raskt kan systemet reagere og tilpasse seg ulike situasjoner hvor potensielle farer kan oppstå. I en Youtubevideo ser vi mange forskjellige Teslabiler som kjører, og hvor systemet reagerer før situasjonen faktisk oppstår. I den samme videoen ser vi at en Teslabil kjører i mørket hvor en gris plutselig dukker opp på veien. Bilen klarer å reagere relativt raskt, senke farten og manøvrere unna grisen. Mange slike klipp ligger ute på Youtube, og dette viser hvordan systemets intelligens klarer å tolke signaler og utføre en handling. Dette kan gi en økt trygget og tillit til systemet. Likevel er folk skeptiske til autopiloten, siden det i mange situasjoner vil være autopiloten som må ta et kalkulert valg. Jeg ser andres bekymring om å overlate kjøringen fullstendig til en maskin, hvor i enkelte situasjoner et liv ligger i en bils kunstige intelligens. Likevel kan systemets algoritmer være raskere til å gjenkjenne og forutse potensielle farlige situasjoner, enn det vi mennesker kan.

At kunstig intelligens kan overta mange av jobbene den dag i dag, mener mange er skummelt. På en side kan arbeidsledigheten øke, hvor sjåfører, leger, kundeservice, butikkansatte og andre yrker vil forsvinne grunnet maskinlæring. Automatisering vil mulig gjennom kunstig intelligens gjøre mange av arbeidsoppgavene hurtigere, til en lavere kostnad og og bedre enn det vi mennesker kan. Enkelte eksperter som hevder at kunstig intelligens vil overta mange arbeidsoppgaver. I følge BBC står 47% av menneskene i USA i fare for å miste jobbene sine, 35% i England, og mer i utviklingsland. Dette gjelder i hovedsak transportnæringen, men også jobber knyttet til sykehus og butikker samt virksomheter knyttet til transport som bensinstasjoner og verksteder. På en annen side vil automatiseringen føre til at nye arbeidsplasser og spesialiseringer opprettes. I følge artikler fra BloombergBusiness, Forbes og The Economist, vil kunstig intelligens skape flere jobbe enn det den fjerner. Dette kan føre til at de som mister jobbene sine grunnet kunstig intelligens, kommer til å stå ovenfor ulike valg for å skaffe seg arbeid. Det er flere måter å imøtekomme dette på, hvor en av dem innebærer å videreutdanne seg innenfor sitt felt (om feltet åpner for nye arbeidsplasser) for å kunne drive med nye systemer og arbeidsoppgaver. Et annet alternativ er å starte på en helt ny utdannelse, noe som vil være vanskelig for de eldre som må konkurrere med de yngre som er sultne på arbeid, for å få arbeid. Dette vil bli en krevende prosess både for samfunnet og menneskene som blir utsatt for denne endringen.

Kunstig intelligens brukes også til å effektivisere markedsføringsprosesser ved at algoritmer generer innhold, eksempel på dette er nyheter. Kunstig intelligens har de siste årene blitt bedre på å endre innhold, innhente informasjon og se på personers tidligere aktiviteter på nett til hver enkelt person. Basert på dette lærer maskinen mye om deg, og kan dermed skreddersy reklame basert på denne informasjonen. Basert på denne informasjonen kan reklame sendes til brukeren(e) gjennom aktuelle kanaler som e-post, melding, Facebook, Instagram og ande sosiale medier. Selv om mye av informasjonen som blir sendt, henger litt etter og ikke vet dine kjøp kan dette bli en irritasjon fremfor en hjelp. Det neste steget blir at kunstig intelligens klarer å innhente informasjon om dine kjøp, og dermed ikke sender reklame om produkter som personen allerede har kjøpt, men heller kan fokusere på forbrukerens neste potensielle kjøp. Reklamen blir dermed enda mer skreddersydd.

Som tidligere nevnt vil kunstig intelligens over tid automatisere mye av arbeidet, og ja mange jobber vil forsvinne, MEN likevel åpner dette for nye muligheter i samfunnet i tillegg til nye arbeidsoppgaver. Kostnadene vil reduseres siden kunstig intelligens vil gjøre ting mer effektivt og samtidig uten unødvendige bruk av ressurser.  Samfunnet vil i fremtiden stå overfor mange etiske spørsmål knyttet til kunstig intelligens. De som styrer den digitale teknologiske utviklingen, er Google og andre store digitale selskap. Hvordan digitalisering påvirker samfunnet og dens funksjoner i samfunnet, avgjøres av disse selskapene gjennom deres utvikling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *