Marshmello X Fortnite – Virtuelle konserters potensial

Marshmello X Fortnite – Virtuelle konserters potensial

Kilde: http://egamersnews.com/fortnite-marshmello-event-2000-wins-fortnite-gameplay-ps4-pro/

Nylig ble verdens største konsert arrangert inne på Fortnite. I løpet av 10 minutter, hadde 10 millioner spillere verden rundt deltatt på konserten. Med dagens teknologi, kan dette gjennomføres på en mer simpel måte enn en tradisjonell konsert. Hos tradisjonelle konserter er det mye mer arbeid knyttet til plass, rigging, ansatte og sikkerhet. Derimot i en virtuell konsert, vil det koste å få tillatelse av artisten for å ha deres karakter i spille og lage en egen mix av en rekke låter til den konserten. I tillegg ligger det kostnader med serverplass til å kunne ha alle spillerne på samtidig, men det kan godt hende at spillselskapene bare bruker eksisterende servere til dette. Men dette koster nok mindre enn en tradisjonell konsert. Når det gjelder billetter kan dette entes gjøres ved å være gratis og inntekten ligger i sponsorater, eller så kan deltakere betale en liten sum. Når det kommer over 1 millioner spiller/deltakere til konserten, behøves det ikke å ta en høy sum siden det er så mange som kan delta. Men det vil være viktig at såpass mange deltar i arrangementet, for at det skal være lønnsomt. Likevel er det ikke helt det samme som å delta på en ordentlig konsert, men konserten med Marshmello & Fortnite har vist hvilket potensial slike konserter har i den nærmeste fremtiden. Spillere med handikap eller redusert fysiske/psykisk, har ikke evnen til å delta på tradisjonelle konserter, men i virtuelle konserter gjennom spill så er muligheten for deltakelse der. Antall mennesker som kan delta på slike konserter er dermed ubegrenset.

Kilde: https://twitter.com/marshmellomusic/status/1091806371849203712

I et markedsføringsperspektiv ser vi at et samarbeid av en konsert mellom en artist og et spill, kan gi store synergieffekter. Med et resultat av 10 millioner spillere verden rundt, viser dette at en kan nå ut til millioner av mennesker gjennom en konsert. Særlig i et felleskap hvor det er rundt 200 millioner spillere verden rundt. I tillegg er spillet i en modningsfase hvor Epic Games må utføre aktiviteter for å opprettholde engasjementet hos sine millioner av spillere. Slike eventer kan bidra til å opprettholde dette, og i tillegg øke kjennskapen til både artisten og spillet. Basert på konserten har Marshmello laget en egen Extended Fortnite Set i Apple Music, noe som de nå har reklamert på store reklameplakater. Dette har bidratt til konsertens store oppmerksomhet i sosiale medier.

Kilde: https://twitter.com/marshmellomusic/status/1092095669580361728

Ikke bare er det bra for Fortnite-spillet, men også utrolig bra for rykte til artisten Marshmello. Videoen er lagt ut på hans egen Youtube-kanal, og over 10 millioner seere har sett videoen. Dette viser at artisten er villig til å delta på nyere og mer kreative aktiviteter som eksempelvis Epic Games har gjennomført. At dette har gått viralt i sosiale medier, har bidratt til en diskusjon om virtuelle konserters potensialet i fremtiden.

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=NBsCzN-jfvA

Vil flere selskaper se potensialet i dette?
Etter den store konserten, vil nok mange selskaper se hvilket potensialet slike virtuelle eventer har og hvordan dette kan bidra til økt merkekjennskap til produkter, kjente personligheter og selskaper. Andre store spill som blant annet League of Legends, Grand Theft Auto og PlayerUnknown’s Battlegrounds, er noen eksempler på spill med mange brukere. Disse kan blant annet benytte seg av eventer i likhet med Fortnite & Marshmello, som kampanje for å eksempelvis øke antall spillere. Slike aktiviteter bidrar ikke bare med å opprettholde engasjementet til spillerne, men også til å styrke et community mellom spillerne verden rundt. Sosiale plattformer som Twitter, Youtube, Facebook etc. bidrar til at kjente gamere kan vise eventen på sine sider/kanaler, noe som bidrar til viral spredning.

Kilde: https://twitter.com/AppleMusic/status/1091818542788313090

Om dette faktisk er fremtidens konserter eller om det bare er en trend, er vanskelig å si. For spillere verden rundt er det gøy om artister holder konserter virtuelt inne i spill. Videre kan dette implementeres i VR-briller, i AR-teknologien på mobilen eller gjennom holografisk teknologi. Dette er helt klart en start for hvilket potensial slike eventer har, og hvordan du kan nå flere millioner brukere på en mer kostnadseffektiv måte.

One Response

  1. […] Jonathan Adland February 4, 2019 Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *